top of page

Waarom een seminar over OPENBARING

Veel mensen raken in totale verwarring bij het lezen van Openbaring—het laatste boek van de Bijbel. Ze weten niet wat ze ermee aan moeten en dit kan ervoor zorgen dat dit boek vermeden wordt. Sommigen beleven het als een boek waarin angstige toekomstbeelden en mysterieuze codes kunnen leiden tot angstbeelden. De leden van de Adventkerk in Utrecht denken dat er een behoefte is aan een positief geluid t.a.v. het boek Openbaring. De nadruk zou moeten liggen op de goede boodschap van Jezus. Maar hoe kan je deze boodschap van Jezus vinden in dit boek?

 

Wie?

In de zomer van 2021 kwam ds. Steve Case als gastpreker naar  Utrecht met een bijzondere overdenking over de getallensymboliek in het boek Openbaring. Daarin legde hij uit hoe deze symboliek verwijst naar Jezus. Steve komt dit voorjaar terug naar Utrecht om een seminar te verzorgen, waarin hij de gids zal zijn om Jezus te ontdekken in de Openbaring. Zijn laatste boek: ‘Finding Jesus in the book of Revelation’ vormt de basis voor dit seminar.

Steve Case is de leider van ’Involve Youth’, een organisatie die jongeren, jeugdleiders en jongerenpredikanten wil inspireren. Hij geeft ook regelmatig colleges voor predikanten aan de Andrews University in Michigan (U.S.A.). Daarnaast verzorgt hij studies tijdens bijzondere congressen en organiseert hij samen met de Stichting Maranatha al jaren reizen voor vrijwilligers, naar diverse landen over de hele wereld, waar zij kunnen helpen bij de bouw van kerken en scholen.

 

Hoe kan ik terugkijken?

Onder het kopje downloads op deze website hebben wij alle informatie en links toe gevoegd om bij de beelden en informatie terecht te komen.
De seminar is in het nederlands en engels te volgen. Verdere informatie is ook te vinden op:
https://www.facebook.com/JesusInRevelation

English playlist
Youtube-live-streaming.png
Nederlandse playlist
Youtube-live-streaming.png
bottom of page