top of page

Zevende-dags Adventisten

Waarom zijn wij Zevende-dags Adventisten? En wat geloven wij?

IMG_2742 (2).JPG

Wat wij geloven

Wij delen met andere christenen het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat het belangrijk is om het evangelie en de terugkeer van Christus bekend te maken aan alle mensen. Christus – zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons heeft gedaan – is daarbij ons uitgangspunt. Wij willen verstandige en doelgerichte christenen zijn. Studie van de Bijbel brengt ons daarbij tot inzicht. Ontzag voor God en trouw aan Zijn beginselen, die wij kunnen vinden in de Bijbel, dat geeft ons richting.

 

Wil je meer weten over wat wij geloven? Ga dan naar de landelijke site van Adventisten in Nederland.

Onze naam Zevende-dags Adventisten (of Adventisten) weerspiegelt twee belangrijke kenmerken in ons geloof. Het eerste is dat wij de bijbelse rustdag Sabbat (zaterdag) vieren. Het tweede verwijst naar de toekomstvisie van ons geloof en onze kerk. Wij geloven in de wederkomst van Christus en de komst van een nieuwe aarde zonder pijn, verdriet en zonde.

 

Wil je meer weten over ons? Ga dan naar de landelijke site van Adventisten in Nederland.

netherlands_union_conf.webp

Onze naam

IMG_7610.JPG

De sabbat

 

Wij leven in een hectische en rusteloze wereld. God stelde een speciale dag voor de mens vast. Hij schonk ons deze dag waardoor wij tot rust kunnen komen.

 

Vanaf het begin heeft God de mens een rustpunt gegeven. Een dag waarop we niet zullen werken, de Sabbat, iedere zevende dag van de week. Bij de schepping van de aarde eindigde God met het instellen van een rustdag, de Sabbat (zaterdag). Wij geloven dat de Sabbat niet alleen een joodse rustdag is, maar voor iedere christen een rustdag is.

 

Eén ding is helder: aan de tien geboden en de Sabbat kan niet getornd worden. It is written!

 

In de Tien Geboden staan de belangrijkste grondbeginselen van Gods wet. De Tien Geboden zijn een uitdrukking van Gods liefde, Zijn wil en Zijn bedoelingen voor ons. Ons gedrag en verhoudingen van de mens onderling zijn bindend voor alle mensen in alle tijden. Wij hebben veel aandacht voor het naleven van deze geboden en Gods wet.

 

Wij kiezen voor gehoorzaamheid aan alle geboden. Wij geloven dat Jezus voor onze zonden gestorven is en daardoor ontvangen wij vergeving van zonde, ondanks al onze fouten en gebreken. Wij ontvangen dit alles, door de kruisdood van Jezus, uit genade en liefde.

thumbnail_Image.jpg

De 10 geboden

28 geloofspunten.jpg

28 geloofspunten

Wij aanvaarden de bijbel als ons uitgangspunt. Wij geloven ook dat onze 28 geloofspunten datgene samenvatten wat God en Jezus ons leren in de bijbel.

Onze 28 geloofspunten zijn in hoofdlijnen een weergave van de leer uit de bijbel.

 

Wil je meer lezen over onze 28 Geloofspunten? Ga dan naar de landelijke site van Adventisten in Nederland.

Bij ons in de kerk kennen we de volwassendoop. De doop symboliseert het begin van een nieuw leven met Christus. Zoals Jezus stierf en na drie dagen uit de dood op stond zo wordt een mens bij de doop in het water begraven en als hij daaruit opstaat begint een nieuw leven met Jezus Christus.

 

Als je het woord van Jezus aanneemt, in Jezus gelooft en wat Hij voor je gedaan heeft, dan kan je net als Jezus worden gedoopt.

 

Kinderen worden kort na de geboorte niet gedoopt, maar wel opgedragen. Tijdens het opdragen danken we God niet alleen voor het nieuwe leven, maar vragen de ouders ook om Zijn zegen over het kind. Dit gebeurt samen met familie en vrienden.

IMG_7573.JPG

De doop

bottom of page