85 Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

 
64.  Mijn Jezus, mijn redder

 

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

 

My Jesus, my Saviour,
Lord, there is none like You
All of my days, I want to praise,
The wonders of your mighty love

My comfort, my shelter,
Tower of refuge and strength
Let every breath, all that I am
Never cease to worship You

Shout to the Lord,

all the earth let us sing,
Power and majesty,

praise to the King
Mountains bow down and the seas will roar,
At the sound of your name
I sing for joy

at the work of your hands
Forever I'll love you,

forever I'll stand
Nothing compares to the promise

I have in You

64.  Mijn Jezus, mijn redder

 

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

 

My Jesus, my Saviour,
Lord, there is none like You
All of my days, I want to praise,
The wonders of your mighty love

My comfort, my shelter,
Tower of refuge and strength
Let every breath, all that I am
Never cease to worship You

Shout to the Lord,

all the earth let us sing,
Power and majesty,

praise to the King
Mountains bow down and the seas will roar,
At the sound of your name
I sing for joy

at the work of your hands
Forever I'll love you,

forever I'll stand
Nothing compares to the promise

I have in You

 
52. Dit is de dag

 

Dit is de dag, dit is de dag

Die de Heer ons geeft,

die de Heer ons geeft

Wees daarom blij,

wees daarom blij

En zing verheugt

en zing verheugt

Dit is de dag

die de Heer ons geeft

Wees daarom blij

en zing verheugt

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft

 

This is the day, this is the day

That the Lord has made,

that the Lord has made

We will rejoice, we will rejoice

And be glad in it, and be glad in it

This is the day

that the Lord has made

We will rejoice and be glad in it

This is the day, this is the day that the Lord had made

 
10.000 reasons

The sun comes up
It's a new day dawning
It's time to sing Your song again
Whatever may pass
And whatever lies before me
Let me be singing
When the evening comes

Refr: Bless the Lord oh my soul
Oh my soul
Worship His Holy name
Sing like never before
Oh my soul
I'll worship Your Holy name

You're rich in love
And You're slow to anger
Your name is great
And Your heart is kind
For all Your goodness
I will keep on singing
Ten thousand reasons
For my heart to find

Refr.

And on that day when we're least expecting
The end draws near, on the clouds you come
Than my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then forevermore

Refr.

 
Side by side

Side by side we stand awaiting God's command,

Worshipping the saving King.

Living by His grace and moving on in faith;

Jesus Himself will see us through.

 

Refr.

     Meet me in heaven, we'll join hands together;

     Meet me by the Saviour's side.

     I'll meet you in heaven, we'll sing songs together;

     Brothers and sisters, I'll be there!

 

Soldiers all are we to go where Jesus leads,

We'll fight in faith and we will overcome.

Heaven is our goal, and saving ev'ry soul;

Pray that we all will be there.

 
90. Dit is mijn verlangen

Dit is mijn verlangen:

U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is

verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

This is my desire to honor you

Lord, with all my heart I worship you

All I have within me I give You praise

All that I adore is in you

 

Lord I give you my heart

I give you my soul

I live for you alone

Every breath that I take

Every moment I'm awake

Lord have Your way in me

 
Prijs adonai’

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer

 

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

 

Who is like Him
The Lion and the Lamb
Seated on the throne
Mountains bow down
Every ocean roars
To the Lord of hosts

Praise Adonai
From the rising of the sun
'Til the end of every day
Praise Adonai
All the nations of the earth
All the angels and the saints
Sing Praise
 

 
Opw 798 Houd vol

 

Wij zijn het volk van God 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast          
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.


Houd vol, Houd vol                
Hij laat niet los.                     

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.


Houd vol, Houd vol 
Hij laat niet los.


God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.
 

En nu wij zijn omringd door zoveel helden 
die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.


Houd vol, Houd vol 
Hij laat niet los.


God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.

 
Opwekking 789 Lopen op het water 

 

U leert me lopen op het water

de oceaan is weids en diep

U vraagt me alles los te laten

daar vind ik U, en ik twijfel niet.

 

En als de golven overslaan

dan blijf ik hopen op Uw Naam

Mijn ziel vindt rust

want in de storm bent u dichtbij

Ik ben van U, en U van mij

 

De diepste zee is vol genade

uw sterke hand die houdt mij vast

en als mijn voeten zouden falen

dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan

dan blijf ik hopen op Uw Naam

Mijn ziel vindt rust

want in de storm bent u dichtbij

Ik ben van U, en U van mij

 

Geest van God leer mij te gaan over de golven      

In vertrouwen u te volgen te gaan waar U mij heen leid

Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen    

ik vertrouw op Uw genade

want ik ben in Uw nabijheid (herhalen)

 

En als de golven overslaan

dan blijf ik hopen op uw Naam

want in de storm bent u dichtbij

Ik ben van U, en U van mij

 
Opwekking 807 God van licht

 

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

 

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

 

Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

 

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

 

Refrein


U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

 

Refrein:

 
8.Door uw genade

 

Door Uw genade Vader

Mogen wij hier binnengaan

Niet door rechtvaardige daden

maar door het bloed van het lam

U roept ons in Uw nabijheid

En dankzij Uw Zoon

Dankzij het bloed dat ons vrijpleit

Komen wij voor Uw troon

Komen wij voor Uw troon

 

Nooit konden wij zonder zonde

voor u staan

Maar in Uw Zoon zijn wij schoon

door het bloed van het Lam

 

Door Uw genade Vader

Komen wij voor Uw troon

 

Only by grace can we enter

Only by grace can we stand

Not by our human endeavour

but by the blood of the Lam

Into Your presence You call us

You call us to come

Into Your presence You draw us

And now by Your grace we come

And now by Your grace we come

 

Lord if You mark our transgressions

Who would stand

Thanks to Your grace we are cleansed by the blood of the Lamb

 

Only by grace can we enter

And now by Your grace we come

And now by Your grace we come

And now by Your grace we come

 
15. Heer Uw licht en uw liefde schijnen

 

Heer uw licht en uw liefde schijnen

Waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mijn, schijn door mij.

 

refr.:

Kom, Jezus kom,

Vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest

Stort op ons uw vuur.

Zendt uw rivier

Laat uw heil heel de aard’ vervullen

Spreek, Heer uw woord:

Dat het licht overwint.

 

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit uw schaduw in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij

 

refr.

 

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

 

refr.

 
38. As the deer

 

As the deer pants for the water,

so my soul longs for You.

You alone are my hearts desire,

and I long to worship You.

 

refr:

You alone are my strength, my shield.

To You alone may my spirit yield.

You alone are my hearts desire

and I long to worship You

 

I want You more than gold or silver, only You can satisfy.

You alone are the real joy giver,

and the apple of my eye.

 

refr:

 

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

 

refr:

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

 
Ik kniel neer

 

Ik kniel neer en belijd:

U bent Heer in dit huis

Ik kniel neer en belijd:

U bent Heer in dit huis.

 

U bent mijn leven, mijn licht,

ik zoek Uw aangezicht.

Aan Uw voeten, dicht bij U,

kniel ik neer, kniel ik neer.

 

Ik kniel neer en belijd:

U bent Heer in dit huis

 
Hij is verheerlijkt

 

Juicht, want Jezus is Heer.

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,

die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft;

Jezus de Koning,

die mensen het leven weer geeft.

 

Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven zo hoog

‘k zal Hem prijzen.

Hij is verheerlijkt,

voor eeuwig verheerlijkt

en ik verhoog Zijn naam.

 

Hij is mijn God,

Zijn waarheid houdt eeuwig stand.

Hemel en aard’

verheugen zich in zijn naam

Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven zo ….

 

Juicht, want Jezus is Heer.

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,

die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft;

Jezus de Koning,

die mensen het leven weer geeft.

 
De kracht van Uw liefde

 

Heer ik komt tot U

Neem mijn hart, verander mij

Als ik U ontmoet,

vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt

dat als ik aan Uw voeten ben

trots en twijfel wijken

door de kracht van Uw liefde

 

refr.:

Houd mij vast

en laat uw liefde stromen

Houd mij vast

heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht

en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind

gedragen door Uw geest

en de kracht van Uw liefde

 

Heer kom dichterbij

dan kan ik Uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij

En Heer leer mij Uw wil

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van Uw liefde

 

refr.

 
This little light of mine

 

This little light of mine, I'm going to let it shine

This little light of mine, I'm going to let it shine

This little light of mine, I'm going to let it shine,

Let it shine, Let it shine, Let it shine.

 

Everywhere I go I'm gonna let it shine

Everywhere I go I'm gonna let it shine

Everywhere I go I'm gonna let it shine

Let it shine, Let it shine, Let it shine.

 

Even in my home I'm gonna let is shine 3x

Let it shine, Let it shine, Let it shine.

 
7.Groot en machtig

 

Groot en machtig is Hij. 

Groot en machtig is Hij

Bekleed met sterkte, Gehuld in luister

Groot en machtig is Hij.

 

Prijs met mij de naam van God.

Vier het feest met mij

Want hij heeft ons vrijgekocht.

Wat een Heer is Hij

 
15. Heer Uw licht en uw liefde schijnen

 

Heer uw licht en uw liefde schijnen

Waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mijn, schijn door mij.

 

refr.:

Kom, Jezus kom,

Vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest

Stort op ons uw vuur.

Zendt uw rivier

Laat uw heil heel de aard’ vervullen

Spreek, Heer uw woord:

Dat het licht overwint.

 

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit uw schaduw in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij

 

refr.

 

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

 

refr.

 
42. Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs Uw grote naam.

Heel mijn hart wil ik U geven.

Want U bent de weg gegaan

Die mij redding bracht en leven.

 

U daalde neer van Uw troon

om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis

droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf

uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs Uw grote naam.

 
Kom, nu is het tijd

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God

Kom, zoals je bent, aanbid Hem

Kom, zoals je bent en geef je hart

Kom

 

Eens zal elke tong U belijden als Heer

buigt zich elke knie voor U neer

Toch heeft u het beste aan hem beloofd

die nu in U gelooft

 
Kom tot de Vader

Nog voordat je bestond,

kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment

en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,

gaf Hij zijn eigen zoon.
Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.

En wat je nu ook doet,

Zijn liefde blijft bestaan.
En niets wat jij ooit deed,

verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf hij Zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Kom tot de Vader - kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend.
De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

 

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan.
En niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf hij Zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Kom tot de Vader kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend.
De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

 
76. Stil

Verberg mij nu

Onder Uw vleugels Heer

Houd mij vast

In Uw sterke hand

 

Refr. Als de oceaan haar krachten toont

Zweef ik met U hoog boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

Dan wordt ik stil; U bent mijn God!

 

Vind rust mijn ziel

In God alleen

Ken Zijn kracht

Vertrouw Hem en wees stil

 

Refr.

 
91. Onbeschrijfelijk

Van de machtigste berg

tot het diepst van de zee;
heel de schepping

weerspiegelt uw majesteit.
Elke kleur, elke geur,

al wat leeft en beweegt;
al wat adem heeft zingt,

toch blijft U voor altijd…. onvolprezen.

Refrein
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!
U wees de sterren hun plaats en U kent ze bij naam.
U bent geweldig, God.
Almachtige, Oneindige; nederig buigen wij neer

uit ontzag voor uw naam. U bent geweldig, God.

Wie bestuurt zelfs de bliksem

en wijst hem zijn weg?
Wie zag hemelse schatkamers boordevol sneeuw?
Wie bedacht ooit de zon,

is de bron van haar licht?
Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij nacht?.... Onvoorstelbaar


Refrein
 

(toon omhoog) …Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!
U wees de sterren hun plaats

en U kent ze bij naam.
U bent geweldig, God.
Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk!
U ziet het diepst van mijn hart en toch houdt U van mij!
U bent geweldig, God.

 
Heer U doorgrondt en kent mij

 

Heer U doorgrondt en kent mij,

Mijn zitten en mijn staan.

En U kent mijn gedachten,

Mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend.

En waar ik ook naartoe zou gaan,

Ik weet dat U daar bent.

 

Heer U bent altijd bij mij,      )

U legt U handen op mij,         )

En U bent voor mij,                )

En naast mij,                          )

En om mij heen.                     )  2x

Elke dag.

 

Heer U doorgrondt en kent mij,

Want in de moederschoot.

Ben ik door U geweven,

U bent oneindig groot!

Ik dank U voor dit wonder heer,

Dat u mijn leven kent.

En wat er ook gebeuren zal,

Dat U steeds bij mij bent!

 
Welk een vriend is onze Jezus

 

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer,
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

 
43. Zing hosanna

 

Laat mijn lamp brandend zijn, hoor mij Here,

Laat mijn lamp brandend zijn, steeds meer.

Laat mijn lamp brandend zijn, hoor mij Here,

Om te schijnen

meer tot Uwe eer.

 

Refr.:

Zing hosanna, zing hosanna,

zing hosanna

voor Uw God en Heer.

Zing hosanna, zing hosanna,

zing hosanna tot Gods eer.

 

Stel tot zegen mij Heer,

voor mijn naaste,

Stel tot zegen mij meer en meer.

Stel tot zegen mij Heer,

voor mijn naaste,

En te spreken van Uw wederkeer.

 

Geef mij liefde

tot redden van zielen,

Geef mij liefd’in mij hart, o Heer.

Geef mij liefde

tot redden van zielen,

Dat zij dienen U als hunne Heer.

 
55. Hoor ons loflied

 

Laat het feest zijn in de huizen,

Mensen dansen op de straat,

Als het onrecht buigt voor Jezus, en het volk weer bidden gaat.

 

Refr.

In de bergen, door de dalen,

Hoor ons loflied overal,

In de hemel, op de aarde,

Als uw glorie komen zal.

 

Laat uw liefde zien in het duister,

Als wij buigen voor het kruis.

Laat uw heerlijkheid verschijnen

In de wereld, in ons huis.

 

Refr…

 

Halleluja, halleluja, )

Halleluja, halleluja. ) 4x

 
71. U bent heilig

   (man) – (vrouw)

U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag

Ik wil volgen - Ik wil volgen
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren
Van U houden - Van U houden
Iedere dag - Iedere dag

(Refrein)
(man) (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer
U de Heer - Als Emannuel
aller Here - God zal met ons zijn
U mijn God - Als het Lam van God
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft
En juichen - Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig leeft
mij buigen - U hebt alle macht
U de Heer - U de Alfa, Omega
aller Here - Eens zal ik U zien
U mijn God - U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren - Verlosser en Vriend
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.

 
53. Gods volk wordt uitgeleid

 

Gods volk wordt uitgeleid

zij gaat met vreugde voort

En de bergen en de heuv'len juichen rondom haar

Alles zingt erbij,  zelfs de bomen zijn blij

En zij klappen voor hun God

 

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem  (3x)

En wij gaan vrolijk voort

 

You shall go out with joy,

and be led forth with peace

And the mountains and the hills shall break forth before you There'll be shouts of joy,

and all the trees of the field

shall clap, will clap their hands

 

And all the trees of the field shall clap there hands   (3x)

and you’ll go out with joy